اتمام حجت فرماندار مهاباد با ساختمانهای دارای طبقات غیرمجاز

سرویس موکریان_ فرماندار شهرستان مهاباد گفت: مسوولیت حوادث ساختمانی هایی که بیشتر از حد ضوابط دارای طبقات هستند مالکان خود آن ساخت و ساز واگذار می شود.

سرویس موکریان_ فرماندار شهرستان مهاباد گفت: مسوولیت حوادث ساختمانی هایی که بیشتر از حد ضوابط دارای طبقات هستند  مالکان خود آن ساخت و ساز واگذار می شود.

به گزارش زریان موکریان، عارف خدرلو در جلسه ستاد بحران مهاباد با بیان اینکه سیلاب اخیر مهاباد بیش از 530 میلیارد ریال خسارت به بار آورد، ادامه داد: تعدادی از خودروهای آسیب دیده با استفاده از بیمه بدنه خسارت کامل خود را دریافت کردند و خسارت در بخش های دیگر نیز در صورت داشتن بیمه جبران پذیر است.

فرماندار مهاباد با اشاره به وجود ساخت و سازهای غیر مجاز، گفت: یک کمیته ویژه بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر به خصوص ساختمانی های که بیشتر از حد ضوابط دارای طبقات هستند تشکیل شده تا بتوان آنها را شناسایی و مسوولیت حوادث را به مالکان خود آن ساخت و ساز واگذار کرد.

خدرلو با بیان اینکه طبق قانون ساخت و ساز بیش از پنج طبقه در مهاباد مجاز نیست، گفت: باتوجه به کمبود امکانات آتش نشانی امکان خدمات دهی به طبقات فوقانی میسر نیست و ماموران آتش نشانی در ارایه خدمات با مشکل مواجه خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه مهاباد دارای بیشترین احکام تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در سطح استان است، گفت: شهرداری و آتش نشانی در صدور پروانه ساختمانی به واحدهایی که ضوابط را رعایت نکردند و جان شهروندان را تهدید می کند، سخت گیرانه عمل کند.