ورزشکار بوکانی لیگ برتر شیرجه ایران را داوری می کند

سرویس موکریان_ برای اولین بار در بوکان، ورزشکاری از این شهرستان لیگ برتر شیرجه ایران را داوری می کند.

سرویس موکریان_ برای اولین بار در بوکان، ورزشکاری از این شهرستان لیگ برتر شیرجه ایران را داوری می کند.

به گزارش خبرنگار زریان موکریان، « رحیم کاکه ممی» در مسابقات لیگ برتر شیرجە ایران به عنوان داور حضور پیدا می کند.

کاکه ممی تنها مربی درجه یک شنا  بوکان و تنها مربی و داور شیرجه استانهای آذربایجان غربی و کردستان است.

مسابقات لیگ برتر شیرجە ایران در استخر سە گانە  9 دی تهران بعد از 2 2سال وفقه به علت اپیدمی کرونا در سە مادە تختە 1 متر تختە 3 متر و سکو 10 متر در تهران درحال برگزاری است.

  رشته شیرجه ترکیبی از حرکات آکروباتیک ،ژیمناستیک است که نزدیک به 900حرکت دارد و بسیار هیجانی و ریسک پذیر است. /