محیط زیست آذربایجان غربی: جمعیت میش مرغ در بوکان افزایش پیدا کرده است

سرویس موکریان_ مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از افزایش جمعیت میش مرغ در پناهگاه حیات وحش دشت سوتاو حمامیان بوکان خبر داد.

سرویس موکریان_ مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از افزایش   جمعیت میش مرغ در پناهگاه حیات وحش دشت سوتاو حمامیان بوکان خبر داد.

 به گزارش خبرنگار زریان موکریان، دکتر سعید شهند مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران گفت: جمعیت میش مرغ در پناهگاه حیات وحش دشت سوتاو و حمامیان بوکان در نتیجه اقدامات حمایتی انجام یافته در سال جاری 30 درصد افزایش یافته است.

وی در ادامه گفت: در سال جاری مبلغ 10میلیارد ریال از  اعتبارات ملی سازمان حفاظت محیط زیست برای مدیریت زیستگاهی و افزایش ضریب حفاظتی پناهگاه حیات وحش دشت سوتاو حمامیان بوکان و ارتقای امنیت زیستی گونه مذکور تخصیص و هزینه شد که با همکاری جوامع محلی و طبق مشاهدات کارشناسان حیات وحش، شاهد افزایش جمعیت گونه نادر پرنده میش مرغ در سال جاری هستیم.

شهند با اشاره به اقداماتی که در راستای برنامه عمل ملی حفاظت از این گونه در معرض انقراض انجام شده است، افزود: در این راستا اعتباری به مبلغ 17 میلیارد ریال  طی سنوات گذشته برای خرید مستثنیات به میزان ۲۴ هکتار و تملک آن برای تامین زیستگاه این پرنده با ارزش هزینه شده است و امید است با مشارکت و همراهی هر چه بیشتر مردم منطقه، شاهد افزایش جمعیت این پرنده مهم و خروج آن از لیست سرخ IUCN در آینده نزدیک باشیم.