عامل کشتار غیر مجاز دام به خرید گوشت برای خانه سالمندان بوکان محکوم شد

سرویس موکریان_ عامل کشتار غیر مجاز دام در بوکان به خرید 20 کیلو گرم گوشت قرمز بدون استخوان محکوم شد.

سرویس موکریان_ عامل کشتار غیر مجاز دام در بوکان به خرید 20 کیلو گرم گوشت قرمز بدون استخوان محکوم شد.

 «اسماعیل محمدیانی» رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بوکان  در گفت وگو با خبرنگار زریان موکریان ضمن تاکید بر برخورد  با عاملین کشتارهای غیر مجاز دام گفت: یک نفر به دلیل کشتار غیر مجاز دام در قبال یک ماه حبس تعزیری به خرید 20 کیلو گرم گوشت قرمز بدون استخوان محکوم شد.

وی افزود: بدنبال شکایت دامپزشکی از یک مورد عامل کشتار غیر مجاز دام در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان بوکان ، متهم به تهیه و توزیع خرید 20 کیلو گرم گوشت قرمز بدون استخوان در حق خانه سالمندان شهرستان بوکان محکوم شد .

محمدیانی خاطر نشان کرد: کشتار غیر مجاز دام علاوه بر آلودگی کوچه و معابر به علت عدم اعمال نظارت های بهداشتی و شرعی و احتمال انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام به مصرف کنندگان تهدید علیه سلامت شهروندان محسوب می گردد و شبکه  دامپزشکی به جد با عاملین کشتارهای غیر مجاز دام برخورد می کند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بوکان از شهروندان گرامی درخواست نمود برای حفظ سلامتی خود و خانواده از خرید گوشت از افرادی که در کوچه و معابر و یا راه های مواصلاتی اقدام به کشتار دام   می نمایند خودداری کنند و تخلفات بهداشتی را به شماره تلفن های 46234400 و 46233200 گزارش دهند .