روایتی تکان‌دهنده از وضعیت معیشت مردم پاوه

نماینده کرمانشاه در شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه دیدن زنان و مردان کهنسالی که برای هزینه‌های زندگی‌شان مجبور به کولبری می‌شوند، دردناک است، گفت: ۱۰ درصد زنان مناطق پاوه، اورامان و مریوان کولبرند.

نماینده کرمانشاه در شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه دیدن زنان و مردان کهنسالی که برای هزینه‌های زندگی‌شان مجبور به کولبری می‌شوند، دردناک است، گفت: ۱۰ درصد زنان مناطق پاوه، اورامان و مریوان کولبرند.

به گزارش زریان موکریان به نقل از ایلنا: نماینده کرمانشاه در شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه دیدن زنان و مردان کهنسالی که برای هزینه‌های زندگی‌شان مجبور به کولبری می‌شوند، دردناک است، گفت: ۱۰ درصد زنان مناطق پاوه، اورامان و مریوان کولبرند که تازه بیشترشان نیز سرپرست خانوارند. این شغل حتی برای مردان هم طاقت فرسا است چه رسد به زنان.

قباد کرمپور گفت:

10 درصد زنان مناطق پاوه، اورامان و مریوان کولبرند که تازه بیشترشان نیز سرپرست خانوارند. این شغل حتی برای مردان هم طاقت فرسا است چه رسد به زنان.

قرار بود برای شرایط سخت و نابسامان کولبران در مجلس تصمیمانی گرفته شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و ما هر روز شاهد اتفاقات تلخی برای این قشر زحمت کش در این راه پر از خطر هستیم که در مواردی منجر به کشته شدن آنها می‌شود.

تعدادی از کولبرانی که در مناطق مرزی کشته شده‌اند به خاطر حمل تلویزیون بوده است.

بیش از 50 درصد کولبران دارای مدارک لیسانس و فوق لیسانس هستند. کولبری که فوق لیسانس ریاضی بود به خاطر حمل تلویزیون ال.سی.دی در مرز کشته شد. آیا اگر این افراد مشکل معیشتی نداشته باشند حاضرند جان شان را به خطر بیندازند؟

بیشترین کولبری در شهرستان مرزی پاوه انجام می شود آن هم به دلیل بیکاری مردم منطقه است. در این شهرستان مرزی هیچگونه شغل و منبع درآمدی وجود ندارد. اهالی آنجا از روی ناچاری در کوه‌ها و تپه های سخت گذر انگور کاشته‌اند. عده‌ای نیز روی پشت بام خانه‌های‌شان در تایر تراکتور خاک ریخته و گوجه و توت فرنگی کاشته‌اند که بتوانند تا مدتی مخارج زندگی‌شان را با این کار تامین کنند.