حمله سگها به یک خانم در مهاباد + فیلم

سرویس فیلم_ ظهر امروز حدود ٣٠ سگ بلاصاحب در مجتمع روناس شهرک موکریان مهاباد بە یک خانم حملەور شدند کە بە دلیل شدت جراحات توسط آمبولانس بە بیمارستان منتقل شد.در دو ماه گذشتە، برای چندمین بار است کە سگ‌های بلاصاحب بە شهروندان حملە کردە و آن‌ها را زخمی کردەاند. شهریورماه امسال نیز شهرداری مهاباد به پرداخت بیش از هفت میلیارد ریال دیه ناشی از گازگرفتگی سگ‌های بلاصاحب از سوی مراجع قضایی محکوم شده است.