اقدام به خودکشی یک بیمار در بیمارستان ارومیه

سرویس موکریان_ معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، جزییات اقدام به خودکشی یک بیمار در بیمارستان ارومیه را منتشر کرد.

سرویس موکریان_ معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، جزییات اقدام به خودکشی یک بیمار در بیمارستان ارومیه را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار زریان موکریان  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با صدور جوابیه ای به شرح جزییات اقدام به خودکشی یک بیمار در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه پرداخت و نوشت:  

بیمار مذکور از بیمارستان روانپزشکی رازی ارومیه جهت معاینه چشم بهمراه یک نفر پرستار  و یک نفر  خدمات به درمانگاه بیمارستان امام خمینی (ره ) ارومیه منتقل شده و پس از معاینه و خروج از اتاق معاینه، از پنجره سالن درمانگاه خود را به پایین پرت کرده و از ناحیه کمر دچار جراحت شده و هم اکنون حال عمومی وی  خوب است و در اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه تخت نظر بوده و مراتب توسط مسئولین مربوطه تحت بررسی می باشد.