ابهام در سرنوشت درآمد فروش قطعاتی از زمین آرامستان عمومی بوکان

سرویس موکریان_در حالی که تعدادی از قطعات آرامستان عمومی بوکان جهت تامین منابع مالی خرید زمین آرامستان جدید به فروش رسید، شهرداری بوکان اعلام کرده که از طریق تهاتر (ملک معوض) زمین برای آرمستان تهیه می کند.

سرویس موکریان_در حالی که تعدادی از قطعات آرامستان عمومی بوکان جهت تامین منابع مالی خرید زمین آرامستان جدید به فروش رسید، شهرداری بوکان اعلام کرده که از طریق تهاتر (ملک معوض) زمین برای آرمستان تهیه می کند.

به گزارش خبرنگار زریان موکریان، شهرداری بوکان برای مکان یابی آرامستان جدید این شهر  فراخوانی را منتشر و از  افرادی که توانایی تامین زمین مناسب دارند، تقاضا کرده که زمینی ترجیحا در ضلع شرقی کنارگذربوکان  به آنها معرفی کند.

شهرداری در این فراخوان اعلام کرده که در قبال خرید زمین، ملک معوض به صورت تهاتر در اخنیار مالک قرار می دهد.

 این در حالی است که سال گذشته قطعات تفکیکی از آرامستان فعلی به هدف تامین منابع مالی خرید زمین جدید برای آرامستان  به فروش رسید و شورای دور پنجم در یک اطلاعیه اعلام کرد: مبالغ حاصل از فروش در حساب خاص پس انداز شده  تا به موقع در خرید زمین آرامستان جدید به مصرف برسد .

اینکه چرا علی رغم تامین شدن منابع مالی شهرداری اقدام به تهاتر می کند و زمینهای مرغوب خود را به زمینهایی در کنار گذر معاوضه می کند، سئوالی است بی جواب، اماانتشار این فراخوان نیز جای سئوال دارد چرا که به گزارش روابط عمومی  شهرداری بوکان، این شهرداری چند ماه قبل «کمیته کارشناسی انتخاب و احداث آرامستان جدید»  را با عضویت «ناصر کاکه زاده» و «علی قادری» از اعضای شورای شهر تشکیل داد و این کمیته ضمن برگزاری چندین جلسه از تعدادی زمین پیشنهادی در سطح شهر نیز بازدید کردند و حتی شهریورماه از دو قطعه زمین در محور کنارگذر بازدید کردند.

اگر این کمیته موقق به انتخاب زمین در این مسیر نشده چرا شهرداری از طریق فراخوان در تلاش است در همین مسیر زمین تامین کند ؟

آرامستان فعلی شهر بوکان که نیم قرن قدمت دارد. در سال ۱۳۵۱ بموجب سند ثبتی توسط شهرداری بوکان از حاج محمد شهامت به مساحت ده هکتار و به بهای معادل چهل هزار تومان خریداری گردیده بود. /