هندبالیست بوکانی به اردوی تیم ملی دعوت شد

سرویس بوکانی_ورزشکار بوکانی به اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان کشور دعوت شد.

سرویس بوکانی_ورزشکار بوکانی به اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان کشور دعوت شد.

«سلیمان سواره» رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان به خبرنگار زریان موکریان گفت: کارو صوفی احمدی به ششمین اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان کشور دعوت شد.

وی افزود:  این اردو از ۹تا ۱۲دی ماه جاری به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.

سواره در  ادامه گفت:  آقای صوفی احمدی به همراه تیم نوجوانان بوکان دو ماه پیش در مسابقات نوجوانان  کشور در مشهد حضور داشتند و برای دومین بار در سال جاری است که به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت می شود.

وی در پایان گفت: این ورزشکار در دو دوسال گذشته دو بار نیزبه اردوی تیم ملی هندبال ساحلی دعوت شده است.