انگلیس مهاجران کرد عراقی را به اقلیم کردستان باز می گرداند

سرویس جهان- مهاجران کرد عراقی از این که دولت انگلیس می خواهد آنها را به اقلیم کردستان باز گرداند ابراز نگرانی کرده اند.

سرویس جهان- مهاجران کرد عراقی از این که دولت انگلیس می خواهد آنها را به اقلیم کردستان باز گرداند ابراز نگرانی کرده اند.

به گزارش زریان موکریان، نشریه لیدز لایو انگلیس در گزارشی به وضعیت مبهم هزاران مهاجر کرد عراق پرداخته که نگران اخراج از این کشور و بازگرداندن آنها به اقلیم کردستان هستند.
این پناهندگان می گویند به خاطر عدم امنیت جانی مجبور شده اند اقلیم کردستان را ترک کنند زیرا دولت اقلیم کردستان عراق به خاطر فعالیت های مدنی به دنبال بازداشت آنها بوده و به همین خاطر مجبور شده اند راه مهاجرت به اروپا را در پیش بگیرند.
این افراد ادعا کرده اند دولت اقلیم کردستان به صورتی جدی به دنبال بازداشت مخالفان، روزنامه نگاران منتقد و فعالان مدنی است و اگر مهاجران کرد به اقلیم کردستان باز گردند امنیت جانی نخواهند داشت.
بیشتر کردهایی که به انگلیس رفته اند از راه های غیرقانونی و توسط قاچاقچیان خود را به این کشور رسانده اند . به همین دلیل تعداد کمی از آنها موفق به دریافت مجوز اقامت قانونی در این کشور می شوند.
وزارت کشور انگلیس به تعدادی از مهاجران کرد گفته است اگر اقلیم کردستان برای آنها محیطی ناامن است می توانند به بغداد باز گردند زیرا در آنجا کسی نمی تواند آنها را تحت تعقیب قرار دهد.
سخنگوی وزارت کشور انگلیس گفته است اگر جان مهاجران واقعا در خطر باشد انگلیس از آنها محافظت نکند اما اگر دولت تشخیص دهد که افراد در صورت بازگشت به وطن خود تحت تعقیب قرار نمی گیرند آنها را به محل زندگی قبلی خود باز می گرداند.
بر اساس گزارش مجلس عوام این کشور تعداد پرونده های درخواست پناهندگی از این کشور در سال 2021 بیش از 100000 مورد بوده اما نتیجه بررسی تعداد کمی از این پرونده ها به سکونت قانونی مهاجران در انگلیس منجر می شود.