جزییات مصوبه فوق العاده شورای شهر بوکان در خصوص  تخفیفات پرداخت عوارض اعلام شد

سرویس آذربایجان غربی- جزییات مصوبه فوق العاده شورای اسلامی شهر بوکان در خصوص اعمال تخفیفات و تشویقات شهرداری بوکان برای پرداخت عوارض منتشر شد.

سرویس آذربایجان غربی- جزییات مصوبه فوق العاده شورای اسلامی شهر بوکان در خصوص اعمال تخفیفات و تشویقات شهرداری بوکان برای پرداخت عوارض منتشر شد.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

به گزارش زریان مکریان ،​​​​​​​​​​​​​​روابط عمومی شهرداری بوکان و شورای شهر، جزییات  این مصوبه را به شرح زیر منتشر کرد:

  1. به کلیه شهروندان محترم که تا پایان شهریورماه سالجاری اقدام به پرداخت نقدی و یکجای عوارض نوسازی و پسماند املاک متعلق به خود نماینده 40 درصد انگیزه تشویقی اعطا می گردد.
  2. به کلیه شهروندان محترم که تا پایان آذرماه سالجاری اقدام به پرداخت نقدی و یکجای عوارض نوسازی و پسماند املاک متعلق به خود نماینده 35 درصد انگیزه تشویقی اعطا می گردد.
  3. به کلیه شهروندان محترم که تا پایان اسفندماه سالجاری اقدام به پرداخت نقدی و یکجای عوارض نوسازی و پسماند املاک متعلق به خود نماینده 25 درصد انگیزه تشویقی اعطا می گردد.

قابل توجه است:

الف- باتوجه به ایجاد انگیزه تشویقی موضوع این مصوبه در سال 97 هیچگونه تخفیف مناسبی برقرار نخواهد شد.

ب- بند سه این مصوبه تا پایان فرودین ماه سال 1398 قابل اجرا می باشد و معتبر خواهد بود.

چ- انگیزه های تشویقی بنده های 1و2و2 این مصوبه برای کلیه شهروندان محترم معتبر است، اعم از اینکه فیش عوارض از طریق شهرداری محترم ارسال شده باشد یا اینکه شخصا جهت پرداخت به شهرداری بوکان مراجعه نمایند.

د-10 درصد خوش حسابی پرداخت کنندگان عوارض در سالجاری موضوع تبصره یک ماده 10 قانون نوسازی و عمران شهری نیز بخشی از درصدهای منظور شده در بندهای سه گانه این مصوبه است.

ه- کلیه مبالغ بدهی شهروندان محترم بابت عوارض نوسازی و پسماند به علاوه 10 درصد جریمه تاخیر تادیه متعلقه مشمول انگیزه خوش حسابی با درصهای مذکور در بنده های 1، 2 و 3 خواهد بود.