اولین بانک سفال و ابزار سنگی کردستان در سنندج افتتاح شد

سرویس کردستان - بانک سفال و ابزار سنگی منظر فرهنگی هورامان با حضور وزیر میراث فرهنگی در دفتر پایگاه منظر فرهنگی تاریخی هورامان افتتاح شد.

سرویس کردستان - بانک سفال و ابزار سنگی منظر فرهنگی هورامان با حضور وزیر میراث فرهنگی در دفتر پایگاه منظر فرهنگی تاریخی هورامان افتتاح شد.

به گزارش  زریان موکریان، مدیر پایگاه منظر فرهنگی هورامان صبح امروز در مراسم افتتاح اولین بانک سفال و ابزار سنگی کردستان، گفت: این مجموعه پس از بررسی و شناسایی ۵۰۰ محوطه باستانی در منطقه هورامان به دست آمده است.

پویا طالب نیا اظهار کرد: در فاز نخست این بانک سفال به صورت فیزیکی ۱۵۰۰ قطعه سفال و ابزار سنگی باستانی جمع آوری شده است.

مدیر پایگاه منظر فرهنگی هورامان با بیان اینکه این مجموعه در سطح کشور بی نظیر است، افزود: در فازهای بعدی با تکمیل مطالعات سفال ها و ابزارها و راه اندازی سامانه متمرکز مجموعه ای کامل در اختیار خواهیم داشت.

طالب نیا با تاکید بر اهمیت این بانک، ادامه داد: بررسی های باستان شناسان در منطقه هورامان به دلیل ارائه اطلاعات دسته اول از محوطه باستانی این منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی یادآور شد: سفال موجود از نظر گاهنگاری متعلق به دوران نوسنگی تا دوران اسلامی و ابزارهای سنگی نیز از دوران پارینه سنگی میانی تا عصر مفرغ هستند.

مدیر پایگاه منظر فرهنگی هورامان از آمادگی کامل برای حضور پژوهشگران و فعالان حوزه باستان شناسی در این بانک خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت مطالعات و مجموعه به دست آمده، قطعا مورد استقبال علاقه مندان قرار خواهد گرفت.