سهل انگاری کارمند اداره برق مهاباد، سیم بانی را راهی بیمارستان کرد

سرویس موکریان_ سهل انگاری کارمند اداره برق مهاباد، سیم بانی را به شدت مجروح و راهی بیمارستان ارومیه کرد.

سرویس موکریان_ سهل انگاری کارمند اداره برق مهاباد، سیم بانی را به شدت مجروح و راهی بیمارستان ارومیه کرد.

به گزارش زریان موکریان، سیمبان اداره برق مهاباد با هویت معلوم « و_ب» ۴۶ ساله در حین انجام کار و تعمیر دکل برق فشار قوی در روستای کهنه‌ده دچار برق گرفتگی شدید می‌شود .

علت اصلی این حادثه ،وصل برق توسط همکار وی و برق گرفتگی سیمبانی که هنوز مشغول کار بوده می‌باشد و این عمل سبب وارد شدن جراحات شدید به وی میشود.

پس از این واقعه در روز گذشته وی با کمک اهالی روستا ،از دکل جدا شده و به بیمارستان مهاباد منتقل شده بود ، اما بدلیل شدت جراحات امروز صبح به بیمارستان ارومیه منتقل شده است.