دوربین شهروند: راز صف در نانوایهای بوکان!

سرویس موکریان_یک شهروند در فیلمی کوتاه از بسته بندی نان در یک نانوایی جهت عرضه در بازار آزاد خبر داد.

حسن  معروف پور حسن معروف پور

 
به گزارش خبرنگار زریان موکریان، نان های بسته بندی شده در بازار آزاد گرانتر از نان در نانوایهای عرضه می شود و این تفاوت قیمت سبب شده که نانوایی‌های تامین نان سوپرمارکت‌ها را بر تامین نان مشتری‌های خود ترجیح دهند. یک شهروند ساکن در بوکان این واقعیت را در یک ویدیو ثبت کرده است.

به دلیل این وضعیت بیشتر نانوایی‌های از ساعت ۱۰ تا ۱۱ کار خود را تعطیل می کنند   و به همین دلیل صفهای طولانی نان شکل می گیرد./