سورانی به سرویس ترجمه متن گوگل اضافه شد

شرکت گوگل اعلام کرد از این پس کردهایی که به سورانی تکلم می کنند می توانند از سرویس ترجمه گوگل به نام گوگل ترنسلیت برای ترجمه متون کردی سورانی به 133 زبان دیگر و بالعکس استفاده کنند.

 شرکت گوگل اعلام کرد از این پس کردهایی که به سورانی تکلم می کنند می توانند از سرویس ترجمه گوگل به نام گوگل ترنسلیت برای ترجمه متون کردی سورانی به 133 زبان دیگر و بالعکس استفاده کنند.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

به گزارش زریان موکریان، ایزاک کاسول، مهندس ارشد در بخش گوگل ترانسلیت، در صفحه شخصی خود از اضافه شدن کردی سورانی به سرویس ترجمه متن مرورگر گوگل (کروم) خبر داد.

بر اساس این خبر 23 زبان و گویش دیگر نیز به سرویس ترجمه متن اضافه شده است. این مهندس ارشد گفته است حداقل 8 میلیون نفر به کردی سورانی تکلم می کنند که بیشتر آنها در عراق زندگی می کنند.

با به بروز شدن سرویس گوگل ترانسلیت، اکنون متون 133 زبان دنیا قابلیت ترجمه به یکدیگر را دارند.

گوگل اعلام کرده است سرویس ترجمه به زبان های سورانی و 23 زبان جدید ممکن است به روانی و درستی زبان های دیگر نباشد اما این شرکت سعی می کند با روزرسانی های دیگر میزان دقت در ترجمه درست متون در زبان کردی سورانی و 23 زبان دیگر را که به تازگی به مرورگر گوگل اضافه شده اند، ارتقا دهد.