برادر جوان 31 ساله که قربانی کرونا شد:

بیماران کرونا در بیمارستان بوکان با افت فشار اکسیژن دسته و پجه نرم می کنند

سرویس موکریان_ برادر جوان 31 ساله فوت شده مبتلا به کرونا  گفت : فشار اکسیژنی که بردارم در بیمارستان بوکان دریافت کرده 21 درصد بوده و بیماران در این بیمارستان با افت فشار اکسیژن دسته و پنجه نرم می کنند.

سرویس موکریان_ برادر جوان 31 ساله فوت شده مبتلا به کرونا  گفت : فشار اکسیژنی که بردارم در بیمارستان بوکان دریافت کرده 21 درصد بوده و بیماران در این بیمارستان با افت فشار اکسیژن دسته و پنجه نرم می کنند.

​​​​​​​به گزارش خبرنگار زریان موکریان، برادر جوان 31 ساله مبتلا به کرونا و بدون بیماری زمینه ای که شب جمعه16 آبان ماه فوت کرد  به خبرنگار زریان موکریان گفت:سه روز قبل از اینکه بردارم را در بخش کرونای بیمارستان بوکان بستری کنند، وی را بعد از یک هفته ماندن در قرنطینه خانگی و در حالی که  به شدت از تنگی نفس رنج می برد و حتی قادر به راه رفتن نبود به بیمارستان بردم.

وی در ادامه افزود: در بیمارستان ضمن چک کردن اکسیژن خون و فشار برادرم ازسینه اش سی تی اسکن گرفتند و پزشک معالج وی با دیدن تصویر سی تی اسکن گفت که ریه اش درگیر  است اما چون جوان است با ماندن در خانه و بدون بستری شدن در بیمارستان بعد از دو تا سه روز بهبود پیدا می کند.

این بردار داغدیده در ادامه گفت: دکتر فقط توصیه کرد که برادرم داروهای تجویز شده در نسخه هایی را که از یک درمانگاه خصوصی در سطح شهر تهیه کرده بودیم به همراه غذاهای آبکی گرم مصرف کند و حتی توصیه نکرد کپسول اکسیژن مصرف کنیم.

سه روز بعد، حال متوفی بدتر می شود و باز توسط بردارش به بیمارستان منتقل می شود و  «دکتر گلنار عباسی فرید» متخصص بیماریهای عفونی وی را ویزیت می کند. بردار جوان فوت شده می گوید: دکتر عباسی فرید با دیدن سی تی اسکن سینه های برادرم گفت: در همان روز باید بستری می شد چرا که کلا ریه هایش درگیر است.

جوان 31 ساله فوت شده در بخش کرونای بیمارستان بوکان بستری می شود. اماهر روز حالش بدتر می شود. برادرش می گوید: برادرم در سه شبی که در بیمارستان بستری بود حالش بدتر شد و  فهمیدیم که اکسیژنی که برادرم دریافت می کند دارای فشار 21 درصد است در حالی که باید فشار آن 70درصد باشد.

وی در ادامه افزود: پیشنهاد کردیم کپسول اکسیژن از بیرون کرایه کنیم که اجاز ندادند و با انتقالش به یک بیمارستان دیگر با این عنوان که غیر قانونی است مخالفت کردند و هر روز که حال برادرم بدتر می شود در نتیجه با اصرار ما وی را به تهران انتقال دادیم که در سقز فوت کرد.

پیشتر نیز زریان موکریان فیلمهایی از طرف شهروندان دریافت کرده بود که از افت فشار اکسیژن در بخش کرونای بیمارستان بوکان حکایت داشت.