بازشماری آرای 9 صندوق هم نتیجه انتخابات شورای شهر بوکان را تایید کرد

سرویس موکریان_ آراء 9 صندوق رای ششمین دوره انتخابات شورای شهر بوکان بازشماری شدند و نتیجه انتخابات شورای شهر بوکان مجددا تایید شد.

سرویس موکریان_ آراء 9 صندوق رای ششمین دوره انتخابات شورای شهر بوکان بازشماری شدند و نتیجه انتخابات شورای شهر بوکان مجددا تایید شد.

​​​​​​​ به گزارش خبرنگار  زریان موکریان، صبح امروز هیئت عالی نظارت  بر ششمین دوره انتخابات شورای شهر استان آذربایجان غربی متشکل از ۱۴ نفر در بوکان حضور پیدا کردند و به بازشماری ۱۰ درصد آراء اخذ شده در این شهر پرداختند.

۱۰ درصد آراء معادل  ۹ صندوق رای بود که بازشماری آراء این صندوقها نتیجه انتخابات شورای شهر بوکان را مجددا تایید کرد.

شمارش آراء این صندوقها در حضور تعدادی از  کاندیداها صورت گرفت که خواستار بازشماری آراء شده بودند.

پیشتر فرمانداری بوکان صحت انتخابات  ششمین دوره شورای اسلامی شهر بوکان را تایید کرده بود.

  ژیلا عبدی، ناصر کاکه زاده، علی قادری، کمال کریمی، پخشان سلیمی، احمد رحمانی و گلاویژحسینی منتخبین هفتمین دوره شورای اسلامی شهر بوکان هستند.

در ششمین دوره انتخابات شورای شهر بوکان، ۱۰۰ کاندیدا برای هفت صندلی شورا با هم رقابت کردند.