حرکات نمایشی استاد بوکانی کیوکوشین کاراته +فیلم

سرویس فیلم _«ایوب عبدالله پور» استاد بوکانی کیوکوشین کاراته در مسابقات کشوری کیوکوشین کاراته کشور در سالن سه هزار نفری بوکان حرکات نمایشی را به نمایش گذاشت. این مسابقات با حضور ۴۵۰ ورزشکار از ۱۰ استان کشور برگزار شد.

حسن  معروف پور حسن معروف پور