پلمپ 4 واحد صنفی متخلف در مهاباد

سرویس موکریان_ در هفته گذشته و در راستای طرح تشدید نظارت بر اماکن تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و واحد های صنفی 4 واحد متخلف در مهاباد پلمب شد.

سرویس موکریان_ در هفته گذشته و در راستای طرح تشدید نظارت بر اماکن تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و واحد های صنفی 4 واحد متخلف در مهاباد پلمب شد.

 به گزارش زریان موکریان، سرپرست مرکز بهداشت مهاباد اشاره کرد: در راستای طرح تشدید نظارت بر اماکن تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و واحد های صنفی با حضور 22 نفر از کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای مهاباد در قالب تیم های دو نفره و گشت های مشترک با ادارات جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، اصناف، نظارت بر اماکن به اجرا در آمد.

دکتر علیزاده آذر افزود:  در قالب این طرح 4 واحد صنفی شامل 2 کبابی، یک آرایشگاه زنانه و یک نانوایی به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی پلمب و تحویل مراجع قضایی گردیدند.

وی اضافه کرد: این صنوف به دلیل عدم رعایت دستور العمل های بهداشتی مطابق ماده 13 قانونی مواد خوراکی و آشامیدنی پس از ارائه آموزش های لازم به متصدیان این صنف در مرحله اول اخطاریه صادر شده و در مرحله دوم اقدام به پلمب این اماکن گردید.

دکتر علیزاده آذر در پایان اضافه کرد: از کلیه شهروندان تقاضا داریم موارد تخلف بهداشتی و یا پیشنهادت و انتقادات خود را از طریق تماس با سامانه 190 وزارت بهداشت و یا شماره تلفن 42442250 مرکز بهداشت مهاباد مطرح کرده تا کارشناسان در اسرع وقت  اقدامات لازم را انجام دهند.