نرخ سرویس حمل و نقل دانش آموزان بوکانی اعلام شد

سرویس موکریان_نرخ جدید سرویس حمل و نقل دانش آموزی سال ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ در بوکان اعلام شد

سرویس موکریان_نرخ جدید سرویس حمل و نقل دانش آموزی سال ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ در بوکان اعلام شد

به گزارش خبرنگار زریان موکریان؛ بر اساس صورتجلسه ای که روز چهارشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۱ با محوریت تعیین و تصویب نرخ سرویس مدارس در فرمانداری بوکان تصویب شد و نسخه ای از آن در اختیار زریان موکریان قرار گرفت، نرخ های جدید سرویس حمل و نقل دانش آموزی سال ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ پس از تآیید و تصویب فرمانداری شهرستان بوکان به شرح زیر اعلام گردید :

۱-اتوبوس: 
(۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال)
۲-مینی بوس: 
سرویس حمل و نقل مدارس دوشیفته
 (۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال)
سرویس حمل و نقل مدارس تک شیفته
 (۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال)
۳-ون: 
(۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال)
۴-سواری: 
(۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال)