واکنش سخنگوی شورای شهر بوکان به یک انتقاد از سرپرست شهرداری

سرویس موکریان_سخنگوی شورای شهر وجود تخلفات را علت عدم صدور پروانه ساخت تعدادی از شهروندان توسط سرپرست شهرداری بوکان اعلام کرد.


به گزارش زریان موکریان، سه ماه از سرپرستی «مهندس محمد مجدی» در شهرداری بوکان می گذرد، در کنار متوقف شدن پروژه های عمرانی و به تعویق افتادن حقوق پرسنل شهرداری، شهروندان این انتقاد را به وی وارد کرده اند که در صدور پروانه ساخت تعلل کرده و این امر سبب شده شهرداری با افت شدید درآمد روبه رو شود.

خبرنگار زریان موکریان در گفت و گوی با «علی قادری» سخنگوی شورای شهر این انتقاد را مطرح کرد.

وی در این خصوص گفت: شخصا تعدادی از این درخواستها را بررسی کردیم.شهروندان قبل از صدور پروانه ساخت اقدام به ساخت و ساز کرده است و سرپرست شهرداری معتقد است تخلف صورت گرفته و حاضر به امضا نیست.

قادری تصریح کرد:از نظر شهروندان متقاضی اقدام آنها ایرادی ندارداما سرپرست معتقد است غیر قانونی است و آنها را به کمیسیون ماده 100معرفی کرده تا این کمیسیون تصمیم نهایی را اتخاذ کند./