دکتر نوید کوهدرق

متخصص جراحی هاي عمومی وانواع جراحي ها جهت درمان چاقی و جراحي هاي لاپاراسکوپی و زیبایی

دکتر نوید کوهدرق

متخصص جراحی هاي  عمومی وانواع جراحي ها  جهت درمان چاقی  و جراحي هاي لاپاراسکوپی و زیبایی

عمل جراحي  اسلیو معده  (کوچک کردن معدە)
تزریق ژل/ بوتاکس/ بلفارو پلاستي فوقاني و تحتاني

ليپوماتيك و ليپوساكشن وابدومینوپلاستي ومامو پلاستی

جوان سازی صورت و دستها و تزريق چربي

با روشهای نوین و جدیدترین متد روز دنیا و  با بهرەگیری از کادر مجرب و باتجربە در بوکان و تبریز

اینستاگرام
@dr_naveed_kouhdaragh

شمارە تماس بوکان
04446263738
09144886120
آدرس بوکان
میدان فرمانداری، بلوار کردستان، طبقەی زیرین داروخانە دکتر احمدی

تبریز
بیمارستان امام علی
09125279680