آخرین وضعیت الحاق سکونتگاه های غیر رسمی بوکان به محدوده شهر تشریح شد

سرویس موکریان_ طرح الحاق سکونتگاه های غیر رسمی بوکان در کمیسیون ماده یک تبصره یک متوقف شده است.


علی قادری سخنگوی شورای شهر بوکان در گفت وگو با خبرنگار زریان موکریان،ضمن اشاره به جلسه ای که تابستان امسال توسط نماینده بوکان با حضور مدیران کل استان آذربایجان غربی در خصوص الحاق سکونتگاه های غیررسمی بوکان در فرمانداری این شهر برگزار شد، گفت:در این جلسه تصمیم گرفته شد کمیسیون تبصره یک ماده یک جهاد کشاورزی خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی کند.

وی افزود:متاسفانه  این کمیسیون درنامه ای اعلام کرد که هر یک از خانه های ساخته شده در سکونتگاه های غیر رسمی مورد نظر به صورت جدا به دستگاه قضایی و کمیسیونهای مربوطه معرفی شوند که این امر سبب می شود روند الحاق سالها طول بکشد.

سخنگوی شورای شهر بوکان در ادامه گفت: به دنبال دریافت این نامه،  جلسه ای چند هفته قبل در فرمانداری بوکان برگزار شد، مهندس امین زاده فرماندار بوکان در این جلسه  با مدیرکل جهاد کشاورزی تماس گرفت و نسبت به این نامه انتقاد کرد.

قادری افزود:   در نهایت تصمیم گرفته شد در جلسه  کمیسیون تبصره یک ماده یک جهاد کشاورزی که هفته آینده برگزار میشود فرماندار بوکان و یکی از اعضای شورای شهر و سرپرست شهرداری بوکان برای دفاع از الحاق این سکونتگاه ها حضور پیدا کنند.

این عضو شورای شهر بوکان خاطر نشان کرد: اگر کمیسیون تبصره یک ماده یک جهاد کشاورزی با الحاق موافقت کند سپس باید مسکن و شهرسازی موافقت کند و سپس پرونده به شورای عالی شهرسازی ارجاع داده می شود.