واکنش مبهم مدیر کل دفتر امور شهری آذربایجان غربی به مسئولیت عضو شورای شهر بوکان در شهرداری

سرویس موکریان_مدیر کل دفتر امور شهری آذربایجان غربی نظر خود در خصوص مسئولیت یک عضوی شورای شهر بوکان در شهرداری این شهر را مبهم اعلام کرد.

سرویس موکریان_مدیر کل دفتر امور شهری  آذربایجان غربی نظر خود در خصوص مسئولیت یک عضوی شورای شهر بوکان در شهرداری این شهر را مبهم اعلام کرد.

به دنبال انتشار خبری در زریان موکریان با عنوان « آیا عضو شورا شهر بوکان به قانون تمکین نمیکند؟» و با استناد به نامه مدیر کل دفتر امور شوراهای شهر و روستا کشور، فرمانداری بوکان در خصوص وضعیت «ناصر کاکه زاده» عضو شورای شهر بوکان و مسئول کارگزینی شهرداری بوکان  از مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای آذربایجان غربی استعلام می کند.
«سید محمد عابدی» مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای آذربایجان غربی  در پاسخ نامه ای به فرمانداری بوکان ارسال می کند.
در نامه ارسالی ابتدا  بندهای ۳ و۴   ماده ۳۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور را ذکر می کند و اینکه  کاکه زاده شامل این قانون می شود را تایید یا رد نمی کند.
عابدی در انتها نامه می نویسد که لیست کارکنان شاغل در شهرداریهای آذربایجان غربی را به وزارت کشور ارسال شده است‌ اما نمی نویسد نظر وزارت کشور مبنی بر حضور این افراد در شهرداری‌ها چیست؟
چهار روز قبل، زریان موکریان در خبری نوشت که بر اساس دستورالعمل صادره از وزارت کشور و با استناد به بند چهار ماده ۳۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اعضای شورای اسلامی شهر نمی توانند در شهرداری مسوولیت داشته باشند.
چهار ماه از صدور این دستور  العمل می گذرد گفته می شود یکی از اعضای شورای شهر بوکان مشمول این دستورالعمل می شود 
در این صورت چرا وی با تمکین به قانون از مسئولیت خود  استعفا نمی دهد؟
عضویت همزمان در شورای شهر و تصدی مسىولیت در شهرداری می تواند زمینه ساز فساد و تخلفاتی مانند استخدامهای بی ذابطه،  بذل و بخشش از بیت المال به عنوان حقوق و یا قطع کردن اضافه کار کارگران مخالف باشد و به همین دلیل قانون گذار قانون ممنوعیت عضویت همزمان در شورای شهر و تصدی مسولیت در شهرداری را تصویب کرده است.