رئیس شورای شهر ارومیه، آذربایجان غربی را استان ترک نشین خواند + فیلم

سرویس موکریان_ رئیس شورای شهر ارومیه در دومین نشست مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی شهرهای و شهرداران مراکز استانهای شمالغرب کشور، بدون توجه به ساختار چند قومیتی آذربایجان غربی، این نشست را نشست استانهای ترک نشین و آذربایجان خواند . دومین نشست مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی شهر و شهرداران مراکز استان‌های شمالغرب کشور با حضور روسای شوراهای اسلامی شهر و شهرداران ارومیه، تبریز، اردبیل و زنجان به میزبانی شهرداری ارومیه برگزار شد.