واکنش دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به حقوهای نجومی

سرویس آذربایجان غربی_به دنبال انتشار فیشهایی از پرداخت حقوقهای نجومی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه فیشهای منتشر شده را مجعول خواند و معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نیز اعلام کرد پرداختی ها کاملا در چهارچوب قوانین موضوعه کشوری انجام شده است.


سرویس آذربایجان غربی_به دنبال انتشار فیشهایی از پرداخت حقوقهای نجومی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه فیشهای منتشر شده را مجعول خواند و معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نیز اعلام کرد   پرداختی ها کاملا در چهارچوب قوانین موضوعه کشوری انجام شده است.

 به گزارش خبرنگار زریان موکریان، بعد از آنکه یک فعال رسانه ای آذربایجان غربی تعدادی از فیشهای حقوق نجومی منتسب به معاون درمان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی را منتشر کرد، روابط عمومی این دانشگاه با انتشار جوابیه ای ضمن انکه این فیشها را «مجعول» خواند، نوشت: حقوق تمامی کارکنان این دانشگاه بر اساس قوانین موضوعه و تحت سامانه آذرخش تنظیم و پرداخت می شود و هر ماه از سوی ناظران ذیصلاح شامل خزانه داری کل کشور و دستگاههای نظارتی رصد می گردد .


در ادامه این جوابیه آمده است: در خصوص کارانه نیز پرداختی های مذکور برابر قوانین و دستورالعمل های مربوط و در سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد از حدود ۲۴ سال پیش تا کنون در کلیه دانشگاههای کشور صورت می گیرد . بنابراین ضمن نفی و رد مطالب خلاف واقع مطرح در فضای مجازی ، اعلام می دارد عملکرد دانشگاه در پرداخت حقوق و کارانه ها منطبق بر قوانین و مقررات بوده است .

بطور مثال در خصوص یکی از تصاویر مجعول انتشار یافته در فضای مجازی در خصوص پرداختی ۲۲۲ میلیون تومانی لازم به تاکید است که رقم مذکور ساختگی بوده و عملکرد پزشک با پرداختی وی جا بجا شده است و حال آن که مبلغ پرداختی بسیار کمتر از این بوده و اساسا در سامانه آذرخش نیز امکان پرداخت چنین وجهی که بالاتر از سقف اعلامی شورای حقوق و دستمزد است، وجود ندارد. از طرف دیگر مبلغ درج شده در بند ۱۸ مدرک ادعایی به مبلغ ۳۵۷۴۱۲۰۳۹ ریال بعنوان پرداختی نیز جعل گردیده تا به دروغ دریافتی بالاتری را القا کند.

در  واکنش به جوابیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، پایگاه های خبری با استناد به نامه دیوان محاسبات بار دیگر  از پرداختهای نجومی در این دانشگاه انتقاد کردند.

علی اکبر شبانی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی در واکنش به این انتقادات به روابط عمومی دانشگاه گفت: در خصوص ایراد مطروحه دیوان محاسبات برای پرداختیهای دانشگاه علوم پزشکی در نامه مذکور، موارد عینا از مجاری قانونی و ذیربط استعلام و پس از تایید قانونی بودن اقدامات دانشگاه ، طی نامه ای به دیوان محاسبات اعلام گردید بطوریکه پس از آن تاریخ هم چندین مورد کارانه پرداخت شد و هر ماه نیز تمامی پرداختیها توسط سیستمهای کنترلی از جمله خزانه داری کل کشور و دستگاههای نظارتی مورد رصد و ارزیابی قرار گرفته اند فلذا دانشگاه علوم پزشکی برای پرداختی ها کاملا در چهارچوب قوانین موضوعه کشوری اقدام نموده است قوانینی که از سال ۱۳۷۸ یعنی حدود ۲۴ سال گذشته به همین منوال در کلیه دانشگاههای سطح کشور در حال اجراست .