اره برقیها به جان درختان پل غلامعلی افتادند

سرویس فیلم-همزمان با سکوت مسئولان در دو شهرستان بوکان وسقزده ها اصله درخت در منطقه گردشگری در پل غلامعلی قطع شدند.

  • 1398/2/29 08:11:42