پلمپ سه واحد عطاری در مهاباد

سرویس موکریان- مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد از پلمپ سه واحد عطاری مداخله گر در درمان در این شهرستان خبر داد.

سرویس موکریان- مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد از پلمپ سه واحد عطاری مداخله گر در درمان در این شهرستان خبر داد.

​​​​​​​به گزارش خبرنگار زریان موکریان،  دکتر سامرند مرزنگ در گفتگو با روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مهاباد اظهار داشت:تاکنون 3 واحد عطاری در سطح شهرستان مهاباد که در محل کاری فروش گیاهان بدون اخذ پروانه های قانونی اقدام به انجام غیر بهداشتی و غیر مجاز حجامت ، و فروش داروهای گیاهی می کردند پلمپ و پرونده آنها به مراجع ذیربط ارسال شده است.

وی اظهار داشت: از تمامی عطاری ها و مراکز مداخله گر غیر مجاز در امر درمان در طول بهمن ماه در یک نشست در محل شبکه بهداشت و درمان با حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی دعوت به عمل آمد و تذکرات لازم به متصدیان عطاری ها و سایر مراکز مداخله گر اعلام شد.

وی افزود: درمان یک امر تخصصی است و هیچ گاه دنبال این تخصص در فضای مجازی و شبکه های تلویزیونی خارجی نباشید چراکه زیر نظر وزارت بهداشت نبوده و قابل استناد نیست.

مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد بیان داشت: بازرسی‌های دوره‌ای از داروخانه‌ها انجام می‌شود و شهروندان می توانند داروهای گیاهی را با نظر پزشک مربوطه از دارو خانه ها دریافت نمایند.

وی اظهار داشت: عطاری‌ها دارای مدرک سازمان فنی و حرفه ای و صرفا کار در زمینه گیاهان دارویی می باشند و هرگونه انجام حجامت،فروش داروها در این مکان غیرمجاز بوده و تخلف به حساب می آید./