آثار رمان نویس پیشگام كورد در بوكان نقد و بررسی شد

سرویس کوردانه- نقد و بررسی رمان ھای «فتاح امیری» رمان نویس پیشگام كورد در بوكان و با حضور اديبان و نويسندگان اين شهرستان مورد نقد و برسي قرار گرفت.

سرویس کوردانه- نقد و بررسی رمان ھای «فتاح امیری» رمان نویس پیشگام كورد در بوكان و با حضور اديبان و نويسندگان اين شهرستان مورد نقد و برسي قرار گرفت.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان؛ روز دوشنبه (20 اسفندماه) با برگزاری مراسمی در سالن سیمرغ بوکان سه رمان «هه واره به ره، میرزا و زینده خه و»از آثار «فتاح امیری» نقد و بررسی شد. امیری به عنوان اولین رمان نویس کورد ایران شناخته می شود.

این مراسم  باحضور دکتر جمال خسروی فرماندار بوکان، تعدادی از نویسندگان، ھنرمندان و علاقمندان بە‌ ادبیات در چند بخش  برگزار شد.

در بخش نخست اين مراسم مقالە‌ رمان فتاح امیری سراغازی برای ادبیات اقلیمی در كردستان ایران  توسط كژال صالحی، مقالە‌ رمان طبیعت محور و نمادھایش توسط  نیشتمان ابوبكری و مقالە‌ گذری كوتاە‌ بر رمان امیری  توسط  نیشتمان مینایی قراعت شد.

در بخش پانل برنامه دكتر خالق جلیل نژاد با موضوع مدرنیتە‌ و مدرنیزاسیون و بازنمایی ان در رمانھایی فتاح امیری و لیلا صالحی با موضوع زن و تقابل یا تناسج اقلیتھا در اثار فتاح امیری و مھپارە‌ ابراھیمی باموضوع واكاوی روانكاوانە‌ اثار امیری پانل هاي خود را اجرا كردند.

در بخش دوم مقالات رمان كردی در برزخ روایت و امتناع از  روایت  توسط یونس رضایی، خوانشی زنانە‌ از اثار امیری توسط  ھاجر ھوشیارو روایتی دیگر از زبان امیری  توسط سارا صالحی قراعت شد.

 در بخش پانل دوم دكتر احمد غلامی پانل خود را باموضوع نگاھی جامعە‌شناختی بە‌ اثار فتاح امیری، عزیز محمودپور ـ فتاح امیری در گسترە‌ی روایت كردی در كردستان ایران و لیلا نورانی ـ پیشە‌ و حرف كھن و جایگاە‌ ان در اثار امیری اجرا شد.

سخنرانی پایانی توسط استاد فتاح امیری باموضوع تجربە‌ من اجرا شد و از خدمات فتاح اميري با اهداي تنديس مستوره كردستاني به پايان رسيد./